uciliste@rrif.hr

01/4699-726

Naslovnica → Kontakt

Kontakt

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr, na faks: 01/4699-703 ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.