uciliste@rrif.hr

01/4699-726

Naslovnica → Upis u programe

Upis u programe

Ovdje možete preuzeti obrasce za prijavu u sljedeće formalne programe:

Za upis u neformalne programe dovoljno je javiti se tajništvu.

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr, na faks: 01/4699-703 ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.