Osnivanje i upravljanje malim poduzećima


OBRAZAC PRIJAVE

Program osposobljavanja za poslove osnivanja i upravljanja malim poduzećima u trajanju od 152 nastavna sata obuhvaća sljedeća područja:

  • Uvod u poduzetništvo
  • Pravni okvir osnivanja tvrtke
  • Izrada poslovnog plana
  • Marketing i prodaja
  • Primjena poreza u poslovanju trgovačkog društva
  • Računovodstveno praćenje poslovnih događaja
  • Financijsko izvješćivanje
  • Upravljanje financijama
  • Poslovno odlučivanje

Uvjet upisa u program

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje bilo kojeg usmjerenja.

Dokumenti potrebni za upis u program

Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta bilo kojeg smjera.

Oblik savladavanja gradiva

Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u Zagrebu, Martićeva 29 od ponedjeljka do četvrtka u poslijepodnevnim satima od 16,30 do 19,45 sati. Prisutnost nastavi je obvezatna.

Polaznik programa osposobljavanja pohađa nastavu i vježbe kontinuirano i bez obveze polaganja kolokvija. Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u E-radnu knjižicu.

Cijena programa

Cijena programa uključuje izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 769,79 € (5.800,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450). Troškovi završne provjere znanja iznose 53,09 € (400,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450).

Prijave

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati). Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.