Dokumenti

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o kolačićima

Pravilnik o sigurnosti ICT infrastrukture

Pravilnik o upisu u programe osposobljavanja i usavršavanja RRiF učilišta za poduzetništvo

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije RRiF učilišta za poduzetništvo

Pravilnik o polaganju ispita na RRiF učilištu za poduzetništvo

Pravilnik o žalbenom postupku polaznika u slučaju nezadovoljstva rezultatom na završnoj provjeri znanja

Etički kodeks RRiF učilišta za poduzetništvo

Statut

Pravilnik o uredskom poslovanju

Pravilnik o vođenju evidencija o polaznicima RRiF učilišta za poduzetništvo

Pravilnik o korištenju ICT uređaja

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti polaznika i pristupnika RRiF učilišta za poduzetništvo

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika RRiF učilišta za poduzetništvo

Pravilnik o provođenju ankete

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o postupku pohranjivanja i zaštite obrazaca i izdanih javnih isprava te poništavanja pogrešno popunjenih obrazaca javnih isprava koje izdaje RRiF učilište za poduzetništvo