Upisi


Upis u programe

Na stranicama niže možete pronaći informacije i obrasce za prijavu u sljedeće formalne programe:

Za upis u neformalne programe dovoljno je javiti se tajništvu.

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.