Home


AKTUALNO


Ispit

Određen je datum sljedećeg ispitnog roka RRiF učilišta za poduzetništvo za tečaj Osposobljavanja i Usavršavanja.

  • pismeni ispit 27.6.2022. (ponedjeljak) u 16:30, Martićeva 29
  • usmeni ispit 28.6.2022. (utorak) od 16:30, Martićeva 29

Ispitu mogu pristupiti i polaznici tečaja osposobljavanja i usavršavanja, a svoj izlazak na ispit obvezno moraju prijaviti u tajništvu najkasnije do 17.6.2022. na adresu uciliste@rrif.hr.


Osposobljavanje

Primamo prijave za prvu grupu tečaja Osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova (početni tečaj iz računovodstva), za šk. god. 2022/2023., očekivani početak predavanja – rujan 2022. godine

Više informacija o programu Osposobljavanja možete naći ovdje.

Obrazac prijave.


Usavršavanje

Primamo prijave za prvu grupu tečaja Usavršavanja za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova (napredni tečaj iz računovodstva), za šk. god. 2022/2023. očekivani početak predavanja – rujan 2022.

Više informacija o programu Usavršavanja možete naći ovdje.

Obrazac prijave.


Ostale informacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.