Program osposobljavanja


OBRAZAC PRIJAVE

Program osposobljavanja za obavljanje knjigovodstvenih i računovodstvenih poslova obuhvaća sljedeća područja:

  • Počela računovodstva
  • Blagajničko poslovanje
  • Analitička knjigovodstva
  • Financijsko knjigovodstvo
  • Troškovi
  • Proizvodnja i gotovi proizvodi
  • Trgovina na veliko i malo
  • Utvrđivanje financijskog stanja
  • Vježbe na računalima – na aplikativnom knjigovodstvenom programu

Uvjet upisa u program

Završeno srednjoškolsko obrazovanje bilo kojeg usmjerenja.

Dokumenti potrebni za upis u program

Svjedodžba/diploma završene srednje škole ili fakulteta bilo kojeg smjera.

Oblik savladavanja gradiva

Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.

Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.

Polaznik programa osposobljavanja pohađa nastavu kontinuirano i bez obveze polaganja kolokvija. Vježbe u okviru programa osposobljavanja obuhvaćaju i rad na računalu uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju koje se upisuje u E-radnu knjižicu.

Ukupno trajanje programa je 130 nastavnih sati.

Cijena programa

Cijena programa uključuju izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 676,89 € (5.100,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450). Troškovi završne provjere iznose 53,09 € (400,00 kuna, tečaj konverzije 7,53450).

Novo: Omogućavamo plaćanje putem Diners-a do 12 rata.

Novo: Upisom u programe osposobljavanja i usavršavanja polaznik tečaja može koristiti internetsko izdanje časopisa Računovodstvo, revizija i financije u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati). Ovdje možete popuniti obrazac za prijavu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.