Program usavršavanja


Program usavršavanja

OBRAZAC PRIJAVE

Program usavršavanja za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova obuhvaća sljedeća područja:

  • Repetitorij iz počela računovodstva i analitička knjigovodstva
  • Pravo trgovačkih društava
  • Računovodstveno procesiranje promjena na pozicijama imovine, obveza i kapitala te prihoda i rashoda
  • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u djelatnosti proizvodnje
  • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u trgovini
  • Sastavljanje financijskih izvješća na praktičnom primjeru trgovačkog društva “X” d.o.o. (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)
  • Vježbe na računalima – na aplikativnom knjigovodstvenom programu

Uvjet upisa u program

Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera. Ili diploma/svjedodžba završenog studija ekonomskog ili pravnog usmjerenja.

U program usavršavanja mogu se upisati i kandidati sa srednjom školskom ili stručnom spremom drugih struka u četverogodišnjem trajanju, ako su proveli najmanje tri godine na poslovima knjigovodstva i računovodstva, što dokazuju izvornom i ovjerenom potvrdom poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao u stalnom radnom odnosu.

Dokumenti potrebni za upis u program

Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera ili diploma/svjedodžba završenog ekonomskog ili pravnog studija.

Uz svjedodžbu neke druge završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta potrebna je i pisana potvrda poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao.

Oblik savladavanja gradiva

Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.

Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.

Polaznik programa usavršavanja najprije sluša predavanja kojima produbljuje znanja iz počela računovodstva i analitičkih knjigovodstava a potom pravo trgovačkih društava sveukupno u trajanju od nastavnih 48 sati. Poslije tih predavanja polaznik pristupa provjeri znanja (kolokviju). Po položenom kolokviju nastavlja slušanje predavanja i sudjeluje u vježbama do ispunjenja ukupnog programa od 190 nastavnih sati. Vježbe uključuju i rad na računalima uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po uspješno položenom ispitu stječe se javna isprava – uvjerenje o usavršavanju koje se upisuje u E-radnu knjižicu.

Cijena programa

Cijena programa uključuje izvođenje nastave, literaturu i ukupan radni materijal i iznosi 891,90 € (6.720,00 kn, fiksni tečaj konverzije 7,53450). Troškove kolokvija 13,27 € (100,00 kuna, fiksni tečaj konverzije 7,53450) i troškovi završne provjere koji iznose 53,09 € (400,00 kuna, fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Novo: Omogućavamo plaćanje putem Diners-a do 12 rata.

Novo: Upisom u programe osposobljavanja i usavršavanja polaznik tečaja može koristiti internetsko izdanje časopisa Računovodstvo, revizija i financije u trajanju od 6 mjeseci.

Prijave

Prijave za upis primaju se e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr ili osobno u tajništvu Učilišta, Vlaška 68/I (od 8,00 do 16,00 sati). Ovdje možete preuzeti obrazac za prijavu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas e-poštom na adresu uciliste@rrif.hr. ili telefonom na broj 01/4699-726.